Postupak čišćenja vozila

RAD S PERAČEM TEPIHA:

 1. ubacite žeton ili kovanicu od 1 kn, 2kn ili 5kn
 2. uložite tepih u prikladan otvor
 3. dodajte po potrebi vodu pritiskom pedale
 4. podižite i spuštajte tepih u prikladnom otvoru
 5. okrenite tepih na drugu stranu
 6. podižite i spuštajte tepih u prikladnom otvoru
 7. prekinite dotok vode
 8. podižite i spuštajte tepih u prikladnom otvoru
 9. okrenite tepih na drugu stranu
 10. podižite i spuštajte tepih u prikladnom otvoru

 

NAPOMENE:
– ne približavajte se odjeveni u odijelo koje bi se moglo zamazati prljavštinom
– ne ubacujte tepihe sa metalnim šarafima
– ne ubacujte kravatu u stroj dok vam je zavezana oko vrata
– pritiskom na tipku STOP poništavate kredit

 

 


 

RAD SA USISAVAČEM:

 1.  skinite crijevo usisavača sa držača
 2.  ubacite kovanicu 1kn, 2kn ili 5kn
 3.  usisajte vozilo
 4.  vratite crijevo usisavača na držač

 

NAPOMENA:
– pritiskom na tipku STOP poništavate kredit